Raad van toezicht

De raad van toezicht van de PIW Groep is per 2018 als volgt samengesteld:

De heer J. Demandt (Voorzitter)

Mevrouw N. Silverentand (Vice Voorzitter)

De heer H. Leenders (lid)

De heer J. Raes (lid)

De heer P. Meijers (lid)