Raad van bestuur

De raad van bestuur van PIW Groep is als volgt samengesteld: 

De heer M . Schats (Voorzitter)

De heer C. Seijben