Over

Onze Missie

PIW Groep gelooft in de kracht van mensen. Ze zijn het waardevolste kapitaal van onze samenleving. Ons werk, sociaal werk, is ruimte bieden voor ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat op een slechte dag niemand achterblijft en op een goede dag iedereen de kansen krijgt om zijn hart te volgen. We pakken problemen aan nog voor ze ontstaan en buigen ze om naar mogelijkheden. Dat doen we niet alleen, maar samen met burgers, vrijwilligersorganisaties en professionals. We opereren dichtbij mensen: in dorpen en wijken.

ORGANOGRAM SAMENSPRAAK- Jaarverslag 2015

Onze Visie

PIW Groep wil sociaal burgerschap, in de breedste zin van het woord, stimuleren. We willen een klimaat scheppen waarin de bevlogenheid en betrokkenheid van burgers, van jong tot oud, volledig tot hun recht komen. Een klimaat waarin zelf- en samenredzaamheid centraal staan.