e-mail disclaimer

Deze e-mail is afkomstig van de PIW Groep of een van haar uitvoerende stichtingen, alle statutair gevestigd te Sittard-Geleen (NL).
De uitvoerende stichtingen zijn: Partners in Welzijn, Spelenderwijs, Ecsplore, Knooppunt informele zorg en OD-CJG.


De informatie in dit bericht - en in eventuele bijlage(n) - is uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet een van de vermelde geadresseerde(n) bent is het u niet toegestaan kennis te nemen van deze informatie, deze te verspreiden of te vermenigvuldigen. Indien u deze e-mail kennelijk per vergissing hebt ontvangen verzoeken wij u vriendelijk onverwijld contact met ons op te nemen per e-mail of telefoon +31(0) 464 235 335 en deze e-mail en eventuele bijlagen onverwijld te wissen / vernietigen.