Contactpersonen

Contactpersonen PIW Groep

Raad van Toezicht

 • Voorzitter: mevrouw Nicole Silverentand
 • Leden: mevrouw Ingrid Widdershoven, de heren Jan Demandt (vice voorzitter), Herm Leenders,
  Philippe Meyers en Jan Raes

Raad van Bestuur

 • tel. (046) 423 53 35
 • Bestuurder - algemeen directeur: de heer Marc Schats
 • Bestuurder - financieel directeur: de heer Carel Seijben

Klantenberaad

 • tel. (046) 423 53 35
 • Voorzitter: mevrouw Trix Huizinga

Secretariaat

 • tel. (046) 423 53 35
 • Secretaris Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Klantenberaad: Esther Muris
 • Algemeen secretariaat PIW Groep: Annie Lindelauf

Contactpersonen uitvoerende stichtingen

Partners in Welzijn, maatschappelijke dienstverlening en sociaal-cultureel werk

 • Tel. (046) 457 57 00
  Manager: Natasja Janssen
  Stadsdeel 1: Born en kleine kernen, teamleider Natalie Bongers
 • Stadsdeel 2: Westelijk Geleen, teamleider Natalie Bongers 
 • Stadsdeel 3: Oostelijk Geleen, Munstergeleen, Windraak, teamleider Marianne Rieter
 • Stadsdeel 4: Westelijk Sittard, teamleider Suzan Eerkens
 • Stadsdeel 5: Oostelijk Sittard, teamleider Stanneke Pauwels
 • Schinnen: teamleider Suzan Eerkens
 • Beek en Stein: teamleider Ineke Leijte

Spelenderwijs, peutercentra, KDV en BSO

 • Tel. (046) 423 53 32
 • Manager: Monique Snellings
 • Stadsdeel 1: Born en kleine kernen, teamleider Marij de Veen
  Stadsdeel 2: Westelijk Geleen, teamleider Linda Cörvers 
  Stadsdeel 3: Oostelijk Geleen, Munstergeleen, Windraak, teamleider Linda Cörvers
  Stadsdeel 4: Westelijk Sittard, teamleider Astrid Vroemen
  Stadsdeel 5: Oostelijk Sittard, teamleider Marij de Veen
  Schinnen en Stein: teamleider Steffie Pieper
  Beek: teamleider Marian Hambeukers en Astrid Vroemen
  Meerssen: teamleider Alexandra de la Roy
  Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem: teamleider Marian Hambeukers

Ecsplore, combinatiefunctionarissen educatie, cultuur, sport

 • tel. (046) 475 72 61
 • Manager: Angela van Dinther-Erkens